"همیشه می توان تولدی دوباره داشت..به روز شدن شبهای یکشنبه "
امشب این جمله استادصفایی برام یک جور دیگه شده.

اگر ما با حرکت فکرى همراه می ‏شدیم و در خود می جوشیدیم و مطلب‏ها و مفهوم‏ها را درک می‏کردیم و آنگاه در به در، به دنبال کلمه‏ ها میگشتیم، در آن لحظه که به یک کلمه می‏رسیدیم، از آن بهره می‏گرفتیم و همچون تشنه‏ هاى به آب رسیده، کلمه‏ ها را قطره قطره میچشیدیم و جذب می‏کردیم.


ما پیش از آنکه تشنه شده باشیم، نوشیده ‏ایم و پیش از آنکه به اشتها آمده باشیم و با سؤال‏ها گلاویزشده باشیم، خود را تلنبار کرده ‏ایم و پیش از آنکه به معناها دست یافته باشیم، به کلمه‏ ها رسیده‏ ایم و این است که باد کرده ‏ایم و با آنکه زیاد داریم، مریض و بی رمق هستیم و به امتلاء ذهنى وپرخورى فکرى دچار شده‏ ایم.


روحت شاد استادصفایی
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : شنبه 16 آذر 1392 | توسط : باقری | یاعلی()